Invalprogramma basisscholen

Voor scholen bieden we projectdagen aan. Deze kunnen worden gegeven op het moment dat een docent ziek is. De projectdagen zijn vanaf groep 4 en worden gegeven daar Niraï Melis, kinderfluisteraar, sociologe en traumahealer. Niraï Melis heeft veel ervaring met het begeleiden van grote groepen kinderen.

 

De projectdagen zijn erop gericht om de kinderen meer in hun kracht te zetten. We werken vanuit de talenten van kinderen en passen de leerervaringen aan aan hun toekomstige beroep.

 

De Mogelijkheden:​

1 dag: 'Beroepen - dit wil ik later worden'

De kinderen beginnen in groepjes om met elkaar te praten over wat ze goed kunnen. Ze maken hierbij ook een complimentenkaart. Hierop komt niet alleen te staan wat anderen fijn aan ze vinden, maar ook hoe ze goed kunnen leren. Daarna gaan we kijken wat ze willen worden. Sommigen weten het al heel goed, anderen wat minder. We gaan met de kinderen bespreken wat zij belangrijk vinden in hun latere werk. Bijvoorbeeld mensen helpen, geld verdienen, anderen iets leren of juist iets maken. Dan gaan we bespreken wat de mogelijkheden er later zijn.

Doel van de dag is om de kinderen te ondersteunen om later makkelijker keuzes te maken en zo een burn-out te voorkomen. 

2 of 3 dagen: 'Beroepen project - leef je beroep'

De kinderen worden de eerste dag ingedeeld in groepen. De groepen worden gevormd naar het beroep dat ze later willen gaan doen. Er komt bijvoorbeeld een groepje polities, medici, bouwers, etc. Ieder groepje krijgt een opdracht die past bij het beroep en in de tijd die ze op dat moment met geschiedenis behandelen. Iedere opdracht omvat in ieder geval geschiedenis, toegepast rekenen, aarderijkskunde en taal.

Een voorbeeld: de klas behandeld op het moment van invallen 'De Romeinen'. Het groepje medici, bestaande uit toekomstige verpleegkundigen en artsen, krijgt dan de opdracht om zich te verdiepen hoe de gezondheidszorg bij de Romeinen was geregeld. Welke genezingsmethoden waren er? Wat gebruikten ze? Welke 'medicijnen' waren er? Ook krijgen ze een specifieke opdracht mee om zelf medicijnen te maken. Hier moet goed over nagedacht worden en komen aarderijkskunde, natuurkunde en rekenen aan te pas: Welke stof is zwaarder? Waar heb je meer van nodig? Wat is de mengverhouding? 

Aan het einde van de tweede of derde dag geven de groepjes een presentatie aan hun klasgenoten. Daarin wordt ook hun opdracht uitgewerkt. Zo leren ze hoe ze van idee naar ontwerp komen. 

© 2020 door Nia