Chakra’s en Aura’sChakra´sDe letterlijke betekenis van het woord Chakra is "wiel" en komt uit het Sanskriet. De chakra's zijn energiepunten (in de vorm van een wiel) die zorgen voor het doorstromen en verdeling van energie in het menselijk lichaam. Hierdoor beïnvloeden ze het functioneren van de organen, de gezondheid en de psychische balans. Je zou het kunnen zien als de energetische 'bloedsomloop'.Binnen de bestaande literatuur spreekt met vaak over 7 chakra’s. Door de verschuiving naar het aquariustijdperk zijn 5 andere chakra’s ook actief geworden. Van deze chakra’s is nog weinig bekend. Naast deze grote chaktra´s hebben we meerdere kleinere chakra´s, bijvoorbeeld in de handen en voeten. Hieronder volgt informatie over de 7 bekende grote chakra´s.Iedere Chakra heeft haar eigen lichamelijke verzorgingsgebied, haar psychische verzorgingsgebied en haar eigen kleur. HIeronder vind je de 7 bekendste chakra’s en hun eigenschappen:1. Muladhara Chakra = stuit- of wortelchakra; -kleur rood-Is verbonden met de eerste laag van de aura-Staat voor mate van geaardheid, stabiliteit, individualiteit.-Levenskracht, overlevingsdrang, aanpassingsvermogen en materiële zekerheid.2. Svadhisthana Chakra = sacraalchakra; -kleur oranje-Is verbonden met de tweede laag van de aura-Staat voor emotie, gevoelens en sexualiteit.3. Manipura Chakra = zonnevlechtchakra; -kleur heldergeel-Is verbonden met de derde laag van de aura-Staat voor balans tussen emotie en intellect.4. Anahata Chakra = hartchakra; -kleur heldergroen of roze-Is verbonden met de vierde laag van de aura-Staat voor liefde, mededogen. 5. Vishudda Chakra = keelchakra; -kleur helderblauw-Is verbonden met de vijfde laag van de aura-Staat voor communicatie en creativiteit.6. Ajna Chakra = voorhoofdchakra; -kleur indigo-Is verbonden met de zesde laag van de aura-Staat voor goddelijke liefde, spiritualiteit.7. Sahasrara Chakra = kruinchakra; -kleur violet, helderwit, goud-Is verbonden met de zevende laag van de aura-Staat voor spiritualiteit.AuraDe Aura is het energetisch geheel dat ons lichaam omhult. De aura is waarneembaar als de "uitstraling" van de persoon.Zover bekend bestaat een aura uit 7 lagen. Er zijn echter enkele mensen die nog meer lagen hebben waargenomen, maar over deze lagen is heel weinig bekend. Iedere laag is verbonden met een chakra (zie het stuk over chakra’s eerder op deze pagina). De eerste drie auralagen zijn verbonden met de fysieke wereld, terwijl de bovenste drie auralagen zijn verbonden met de spirituele wereld. De vierde auralaag maakt de verbinding tussen de onderste drie en de bovenste drie lagen.De aura bestaat uit de volgende lagen:  -De eerste laag: Het etherische lichaamDeze laag bevind zich van 0,5 - 5 cm rondom ons lichaam en is er ook het sterkste mee verbonden. Deze laag geeft de energie door aan de andere lagen. Deze laag heeft dezelfde eigenschappen als het fysieke lichaam en bevat ook alle organen en celstructuren. Als deze laag sterk is en goed opgeladen is, dan voelen we ons energiek en gezond.  -De tweede laag: De emotionele laagDeze laag is verbonden met onze gevoelens en emoties. De kleuren van deze laag geven duidelijk de positieve gevoelens (heldere kleur) of de negatieve gevoelens (donkere kleur) aan. Deze laag bevind zich van 2,5– 8 cm rondom ons lichaam. Wanneer deze laag in balans is, kunnen we goed met onze emoties omgaan.   -De derde laag: De mentale laagDeze laag is verbonden met het verstand, de denkprocessen en gedachten. Hierin zit ons zelfvertrouwen. Deze laag bevind zich van 8 - 20 cm van ons lichaam. Bij negatieve gedachten (over bijv. andere mensen) kunnen we deze laag beschadigen.   -De vierde laag: Het astrale lichaamDeze laag bevind zich op ongeveer vijftien tot vijfenveertig centimeter van het lichaam. Vanuit deze laag leggen we verbindingen met mensen waar we van houden. Het astrale lichaam is de laag van de verbindingen en relaties. Vanuit deze laag ontstaan ook de chakrakoorden die zich tussen mensen vormen. Om deze laag gezond te houden, dienen we veel liefde te geven en te ontvangen.   -De vijfde laag: de etherisch-causale laag.Deze laag is de meest ideale vorm die het etherische lichaam kan aannemen. Dit is het zelf, je eeuwige ik. De manifestatie van licht is het. Deze laag bevindt zich 45 - 60 cm van het lichaam en wordt met zeer veel mededogen door de onzichtbare wereld behandeld.  -De zesde laag: Het liefdeslichaam ofwel de emotioneel spirituele laag. Het staat voor verbonden zijn met de universele (goddelijke) liefde. Hier kun je spirituele hoogtepunten ervaren. Dit is het kosmische veld wat met vele levens te maken heeft.  -De zevende laag: Het causale lichaam.Het hoogste niveau op spiritueel gebied. Hier ervaar je de directe verbinding met de goddelijke energie en het levensplan

Futura Light is een geliefd lettertype geïnspireerd door elementen van het Bauhaus design. Ideaal voor koppen, banners, logo's en meer.

Dit is een paragraaf. Klik hier om je eigen tekst toe te voegen.

© 2020 door Nia